Spont är en stödkonstruktion, vanligtvis av stål eller betong, som används för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten. Spont används vid byggande av kajer, broar, underjordiska garage eller vid andra tillfällen där det kan uppstå förskjutningar i jordlagren.

Vi driver ner sponten i marken med en hydraulhammare kopplad till en grävmaskin. Kontakta oss gärna om du är i behov av spont så berättar vi mer!