En säker grundläggning är en förutsättning för allt byggande. Du kan vara trygg när du anlitar oss, vi gör jobbet rätt från början och har lång erfarenhet.

Vi sköter markentreprenaden då en byggfirma uppför ett nybygge åt någon av sina kunder. Det innebär att vi vid behov spränger i berget där byggnaden ska stå, gräver ur och för bort schaktmassor, grusar upp och anpassar storlek och höjd enligt gällande ritning så att nästa steg i byggnationen kan ta vid. Det kan bli ganska stora projekt med många andra aktörer att samarbeta med för att få allt på sin plats och inom utsatt tid.

Med erfarenheten från större projekt i bakfickan kan vi också hjälpa dig när du står i beråd att bygga ditt eget hem, eller när det är dags att renovera.

bild-248-husgrund